Nariai ir narystė

Atnaujinta: 2014 lapkričio 11, Antradienis

Tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai – širdies ir krūtinės chirurgai, o taip pat su jais glaudžiai dirbantieji kitų specialybių gydytojai – anesteziologai, kardiologai, fiziologai, rentgenologai, biochemikai, imunologai, mikrobiologai ir kiti, o taip pat mokslo darbuotojai, turintys gydytojo diplomą ir išdirbę ne mažiau kaip 3 metus gydytojais praktikais ir moksliniais darbuotojais ( nario sertifikatas). Garbės nario vardas gali būti suteikiamas už ypatingus nuopelnus širdies ir krūtinės chirurgijos srityje ir aktyvią veiklą Draugijoje ( garbės ženklas, garbės sertifikatas). Draugijos nariai gali priklausyti ir kitoms draugijoms. Kandidatą svarsto ir priima Draugijos valdyba. Naujus narius skelbia suvažiavimas. Nariai turi balsavimo ir rinkimų teisę. Draugijos narys nustoja juo buvęs, jeigu pats išeina, pareiškęs apie tai raštu, nuo pareiškimo padavimo dienos, arba laiku nesumoka nustatyto nario mokesčio. Išeinant įmokėjimai negrąžinami.

Už nusižengimus, nesuderinamus su Draugijos nario garbe, narys gali būti pašalintas iš draugijos. Pašalinimas valdybos pasiūlymu draugijos narių suvažiavime arba konferencijoje. Pašalinama, jeigu 2/3 dalyvaujančių tikrųjų narių slaptu balsavimu tam pritaria.

2003.06.27 Lietuvos perfuzionistų sekcija prijungta prie Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos.

Peržiūros: 6862

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 3 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Statistika

Nariai
32
Straipsniai
27
Žiniatinklio nuorodos
5
Straipsnių peržiūros
91662